Відповідно до частини другої статті 8 Кодексу цивільного захисту України постановою Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 затверджено Положення про єдину державну систему цивільного захисту.

Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту

Єдина державна система залежно від масштабів і особливостей надзвичайної ситуації, що прогнозується або виникла, функціонує у режимах:

1) повсякденного функціонування;

2)  підвищеної готовності;

3)  надзвичайної ситуації;

4)  надзвичайного стану.

Режим повсякденного функціонування встановлюється за умов нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій.

Заходи, що проводяться:

-   спостереження і контроль за обстановкою на потенційно-небезпечних об’єктах і прилеглих до них територіях, а також чергування оперативного персоналу;

-     розробка і виконання науково-технічних програм щодо запобігання НС і зменшення можливих втрат;

-  здійснення заходів щодо забезпечення безпеки захисту населення під час НС;

-        забезпечення підготовки органів управління до дій у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуаціях, організація навчання населення з поводження із засобами захисту в таких ситуаціях;

-  створюють і поновлюють матеріальні резерви для ліквідації наслідків НС;

-    проводять постійне прогнозування обстановки щодо її погіршення, яке може призвести до виникнення НС.

Режим підвищеної готовності. У разі загрози виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, обласних, Київської міської державної адміністрації для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим підвищеної готовності.

Заходи, що проводяться:

-        надання оперативної допомоги органам і структурам, причетним до забезпечення ЦЗ, в разі виникнення несприятливих побутових або нестандартних ситуацій;

-         формування комісії для виявлення причин погіршення обстановки безпосередньо в районі можливого виникнення НС;

-  підготовка пропозицій щодо її нормалізації;

-   посилення спостереження і контроль за ситуацією на потенційно небезпечних об’єктах і прилеглих до них територій, здійснення прогнозування можливості виникнення НС та їх масштабів;

-  розроблення заходів із захисту населення і територій в умовах НС;

-     приводять у стан підвищеної готовності наявні сили і засоби реагування, залучають додаткові сили і засоби, уточнюють плани їх дій та направляють їх у разі потреби в район загрози виникнення НС;

-  здійснення заходів із запобігання виникнення НС.

Режим надзвичайної ситуації. У разі виникнення надзвичайної ситуації за рішенням відповідно Кабінету Міністрів України, Кабінету Міністрів України, обласних, Київської міської державної адміністрації для єдиної державної системи цивільного захисту у повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється режим надзвичайної ситуації.

Заходи, що проводяться:

-  визначення меж територій. на яких виникла НС;

-  організація захисту населення і територій в умовах НС;

-  організація робіт з локалізації або ліквідації наслідків НС, залучення необхідних сил і засобів;

-   здійснення безперервного контролю за розвитком НС, становища на аварійних об’єктах і прилеглих до них територій;

-   оперативна доповідь вищим органам управління про розвиток НС, заходи, які виконуються, та оповіщують населення.

Режим надзвичайного стану тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Заходи, що проводяться, запроваджуються Указом Президента України:

1)   встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування територією, де вводиться надзвичайний стан;

2)  обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

3)      посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення і народного господарства;

4)   заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом;

5)  заборона страйків.

Додатково можуть здійснюватися такі заходи:

6)      тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчасових жилих приміщень;

7)     встановлення карантину та проведення інших обов'язкових санітарних і протиепідемічних заходів;

8)     мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації надзвичайних ситуацій з обов'язковою компенсацією зазнаних втрат та ін.

9)   запровадження комендантської години (заборона перебування на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби);

10)   перевірка документів у громадян, а за необхідності - проведення особистого огляду, огляду речей, транспортних засобів, багажу і вантажів, службових приміщень та житла громадян;

11)   обмеження або тимчасова заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хімічних речовин, а також алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, та ін. Забезпечення громадського порядку, охорона життя, здоров'я, прав, свобод і законних інтересів громадян в умовах надзвичайного стану здійснюються силами і засобами органів МВС України, в тому числі внутрішніх військ, СБУ відповідно до їх повноважень, встановлених законом, а в деяких випадках, передбачених законом, можуть залучатися також військові частини Збройних Сил України та Прикордонних військ України.

Порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

Різниця між режимами надзвичайного та воєнного стану Кардинальна різниця полягає в тому, що законодавство прописує різну роль Збройних сил у цих двох правових режимах. В умовах надзвичайного стану армія відіграє роль підтримки порядку і не має повноважень на ведення бойових дій. В умовах воєнного стану їм відводять головну роль.

Воєнний стан пов'язаний суто з військовими діями у разі збройної агресії проти України, надзвичайний — з низкою інших обставин, як-от аварії природного і техногенного характеру, захоплення важливих держоб'єктів чи установ, спроба захопити владу, масові теракти, потреба відновити конституційний лад на певній території.

Спільне між режимами надзвичайного та воєнного стану

Воєнний стан, як і надзвичайний, можуть запроваджувати або на всій території країни, або в окремих її регіонах — це має бути чітко зазначено в президентському указі. На відміну від надзвичайного стану, який, за законодавством, не може тривати довше як 60 днів, закон не встановлює максимальної тривалості воєнного стану. Однак в указі про його запровадження має бути вказано, на який саме час цей стан вводять.

Обидва правові режими передбачають низку спеціальних заходів, а саме запровадження комендантської години на відповідній території, обмеження пересування (наприклад, перекриття доріг і закриття аеропортів), особливий режим в'їзду й виїзду з міст, організація блокпостів з перевіркою документів у громадян, заборона проведення будь-яких виборів, референдумів, страйків та масових акцій.

ЯК ПОВОДИТИСЬ У ТЕПЕРІШНІХ УМОВАХ

Звертайте увагу на підозрілих осіб з нетиповою поведінкою (людина, яка тягне великий вантаж, часто озирається, виявляє інтерес до режиму роботи конкретних об’єктів, особливо стратегічного значення, розмовляє з акцентом тощо).

Запам'ятайте прикмети підозрілих людей і негайно повідомте про це співробітників міліції або Служби безпеки або міську оперативну службу за телефоном 102.

Звертайте увагу на підозрілі предмети в транспорті або в людних місцях (безгосподарські сумки, коробки тощо).

Негайно повідомте про знахідку співробітників міліції.

Будьте уважні, уважні і ще раз - уважні!

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ

Укомплектуйте і тримайте вдома заздалегідь зібраний "тривожна" валіза (краще - рюкзак).

Вміст "тривожної" валізи:

 • всі важливі документи (паспорт, свідоцтва про народження та шлюб, військовий квиток, право власності на майно тощо), складені у водонепроникний пакет;
 • гроші;
 • олівці, папір, записник із важливими для вас контактами;
 • аптечка першої допомоги, медикаменти, ватно-марлева пов'язка чи респіратор;
 • сірники, свічки, свисток;
 • портативний радіоприймач, ліхтар, батарейки;
 • паперові рушники, туалетний папір, гігієнічні серветки;
 • зубна паста, зубна щітка, мило, шампунь, рідкий відбілювач;
 • ніж, ножиці, пластиковий або металевий посуд (чашка, глибока миска, ложка);
 • туристичний килимок, спальник або ковдра, взуття, одяг, рушник;
 • запас води з розрахунку 3-5 літрів на людину;
 • запас продуктів на 3 дні, зокрема тих, які не потребують приготування (консерви, сухарики, крекери, соки, вітаміни, шоколад, цукерки, горіхи, сухофрукти);
  • алюмінієва фольга, мішки для сміття.

У разі евакуації вам також стане в нагоді туристичний намет. У кишеню (особливо це стосується дітей) покладіть записку з іменем дитини, номером телефону та іншими вашими координатами за зразком:

ПАМ’ЯТКА З ОСОБИСТИМИ ДАНИМИ ДИТИНИ

Прізвище:

 

Ім'я:

 

По батькові

 

Домашня адреса

 

Домашній телефон

 

Г рупа крові

 

Телефон рідних

 

 

Хочемо наголосити - перевірте та відновіть радіоточку у вашому помешканні !

У разі відключення електроенергії, це буде один із небагатьох засобів зв’язку для оголошення важливих повідомлень.

Про кожен вид загрози ми повідомлятимемо всіма можливими способами - радіо, телебачення, гучномовці тощо. Нехай ваші засоби комунікації завжди будуть в належному стані.

ЯК ПОВОДИТИСЬ У РІЗНИХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ Припинення газопостачання

1) негайно виключіть газові прилади;

2)    перекрийте газовий кран. Це потрібно для того, щоб під час вашої відсутності при включенні газопостачання не стався вибух.

Відключення водопостачання

У цьому випадку не працюватиме і каналізація.

1)          припиніть користуватись каналізацією. Користуйтесь лише громадськими вбиральнями, які в найкоротший термін будуть облаштовані комунальними службами у вашому дворі;

2)  введіть економний режим використання ваших запасів води;

3)  уточніть на дошці оголошень чи у сусідів пункт роздачі питної води у вашому районі, щоденно поповнюйте запас води;

4)  намагайтесь завжди кип’ятити воду перед вживанням.

Знеструмлення електромереж міста

1)    знеструміть всі електроприлади (витягніть вилки з розеток), щоб при раптовому включенні електрики не виникла пожежа;

2)   у разі серйозної аварії, ліквідація якої триватиме не один день, бажано виїхати за межі міста.

Викид хімічно-небезпечних речовин

Про таку загрозу свідчить безперервний сигнал сирени.

У більшості випадків небезпечних викидів головна небезпека - це перші кілька годин. З часом концентрація шкідливих речовин в повітрі зменшується і відноситься вітром. Для збереження життя та здоров'я важливе швидке реагування.

Якщо ви перебуваєте на вулиці, негайно зайдіть у найближче приміщення.

Надягніть засоби індивідуального захисту органів дихання (протигаз чи ватно-марлева пов’язка, якщо вони є під рукою) або найпростіші засоби захисту (хустка чи інша тканина, складені у кілька шарів).

Надійно герметизуйте приміщення - це зменшить проникнення шкідливих речовин: щільно закрийте вікна та двері, димоходи, вентиляційні люки, затуліть щілини в рамах вікон та дверей.

Якщо ви вдома, вимкніть газ і електропостачання, а також попередьте сусідів, надайте допомогу інвалідам, дітям та людям похилого віку.

Чекайте повідомлень органів влади через радіо та телебачення.

Почувши з повідомлень, що небезпека минула, зніміть верхній одяг і провітріть його на вулиці, умийтесь з милом, ретельно вимийте очі і прополощіть рота.

Руйнування Дністровської ГЕС

У разі руйнування греблі Дністровської ГЕС вода з водосховища з швидкістю до 25 км/год піде вниз за В зону катастрофічного затоплення потрапляють села Оживо, Василівка, Розкопинці, Волошкове. Висота підйому води може сягнути кількох метрів.

При отриманні повідомлення про катастрофічне затоплення потрібно негайно:

1)  вимкнути електрику та перекрити газ;

2)  взяти речі першої необхідності ("тривожну"валізу);

3)   прибути на збірний евакуаційний пункт для подальшого тимчасового розселення ( сільська, міська ради)

БОМБАРДУВАННЯ ЧИ АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ ОБСТРІЛ

Про цю ситуацію повідомляє сигнал сирени з перервами через кожні 3 хвилини ("Повітряна небезпека”).

Якщо сигнал застав вас удома, необхідно:

1)      вимкнути газ, всі електроприлади, відключити джерела газо- та електропостачання;

2)   одягнути дітей, взяти "тривожну" валізу, попередити сусідів, якщо вони не почули сигналу;

3)  вийти з дому та якнайшвидше знайти природнє укриття.

Якщо обстріл застав вас в автомобілі чи громадському транспорті:

1) негайно залиште транспорт;

2)  відбіжіть від дороги в напрямі від будівель і споруд, заляжте на землю;

3)  не панікуйте, озирніться і очима пошукайте надійніше укриття;

4)     перебіжіть в укриття короткими швидкими кроками відразу після наступного вибуху.

Найкращі для укриття місця:

 • канава, траншея або яма;
 • широка труба водостоку;
 • підземне овочесховище або погріб;
 • оглядова яма СТО або гаражу;
 • каналізаційний колодязь;
 • яма -"воронка", що залишилася від попереднього обстрілу або авіанальоту.

У найгіршому випадку просто лягайте на землю і лежіть, закривши голову руками.

Переважна більшість снарядів чи бомб розриваються у верхньому шарі ґрунту або асфальту, тому осколки у момент вибуху розлітаються на висоті не менше 30-50 см над поверхнею.

Отже, загальне правило: ваше укриття має бути хоч мінімально поглибленим і, в той же час, повинно знаходитися чим далі від споруд.

Ідеальний захист дає траншея або канава.

Траншея або канава (подібна до окопу) глибиною 1-2 метри, на відкритому просторі.

Важливо: при бомбардуванні чи артобстрілі тримайте рот привідкритим

-    це убереже вас від контузії при близькому вибуху.

Не підходять для укриття:

 • під'їзди будь-яких будівель, навіть невеликі прибудовані споруди;
 • території, ближче 30-50 метрів до багатоповерхових будинків;
 • місця під різною технікою (скажімо, під вантажівкою або під автобусом);
 • звичайні підвали будинків - є великий ризик опинитися під масивними завалами;
 • стіни офісів чи вітрини магазинів - від вибухової хвилі падатиме багато

скла.

Не піднімайте із землі ніяких незнайомих предметів ! Бойові елементи часто розриваються при падінні, але можуть вибухнути і пізніше - від щонайменшого руху або дотику. Особливо проінструктуйте з цього приводу дітей !

ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ

При загрозі застосування терористами зброї лягайте на живіт, захищаючи голову руками, далі від вікон, засклених дверей, проходів, сходів.

У разі поранення рухайтеся якомога менше.

Будьте уважні, використайте будь-яку можливість для порятунку.

Якщо стався вибух - не допустіть пожежі і паніки, надайте першу медичну допомогу потерпілим.

При захопленні автобуса:

 • не привертайте до себе уваги терористів;
 • огляньте салон і визначте місця можливого укриття;
 • зніміть ювелірні прикраси;
 • не пересувайтеся по салону;
 • не відкривайте сумки без дозволу терористів; • при спробі штурму лягайте на підлогу між кріслами і залишайтеся там до його закінчення.

При стрільбі на вулиці:

 • негайно ляжте на землю;
 • проберіться в найближче укриття (під'їзд будинку тощо);
 • не піднімайтеся у повний зріст;
 • не ховайтесь у автомобілі - метал автомобіля тонкий, а пальне вибухонебезпечне.

При перестрілці у будинку:

 • відійдіть від вікон;
 • пересувайтеся по квартирі пригнувшись, краще повзіть;
 • сховайтеся у ванній кімнаті.

При загрозі вибуху:

 • не чіпайте вибухонебезпечний предмет (гранату, снаряд, бомбу тощо);
 • не заливайте підозрілий предмет рідинами, не засипайте ґрунтом, не намагайтеся чим-небудь закрити;
 • не користуйтеся радіоапаратурою та мобільним телефоном поблизу цього предмета;
 • негайно повідомте в міліцію;
 • не дозволяйте стороннім людям торкатися небезпечного предмета або намагатися знешкодити його;
 • відійдіть якнайдалі від небезпечної знахідки, а в разі вибуху чи стрільбі падайте на землю і закривайте голову руками.
декоративные растения